20.07.2017

Elegantní spojení "Rumu" a našich barev

Na jaře tohoto roku byla v Jindřichově Hradci provedena přestavba nepřehledné křižovatky u čerpací stanice ONO na kruhový objezd. Po vzoru několika ostatních míst v republice byl její vnitřní prostor využit k prezentaci pro dané místo významné firmy. Pro Jindřichův Hradec je touto firmou bezesporu výrobce slavného Jindřichohradeckého rumu Fruko Schulz.

Pro nás je poctou, že jsme mohli architektem navrženou siluetu lahve rumu povrchově ošetřit materiálem Painttex Dekora. Daný úkol nebyl, jak by se zdálo jednoduchý. Před námi bylo vytvořit odstín nátěru nejvíce se podobající vnitřnímu obsahu. Z několika variant byla zvolena snad ta nejvěrohodnější. Je na projíždějících, jak se výsledek povedl. 

»zpět do archivu novinek