Barvy painttex

U některých systémů povrchové úpravy dřeva je zapotřebí dokonalou chemickou impregnaci provést v prvním kroku. Ať z důvodu technologických, jako v případě dílcové metody, nebo z důvodu vlastností dřeva, jako u dubu.

Buď na bázi rozpouštědlové, nebo vodou ředitelné mají impregnace PAINTTEX vždy dokonalé vybavení a je možno se na ně z dlouhodobé ochrany dřeva naprosto spolehnout.

IMPREGNACE