Barvy painttex

Dřevo vystavené působení povětrnosti v menší či větší míře přijímá přes nátěr vlhkost. Ta vytváří živnou půdu pro bakterie, dřevozbarvující houby a následnou hnilobu.

Posláním impregnačních  základů je hlavně optimálně chemicky ochránit dřevo pod většinou následných nátěrů.

IMPREGNAČNÍ ZÁKLADY