Barvy painttex

U takzvaných objemově nestálých (ploty, lavičky...), nebo částečně objemově stálých (obložení fasád, pergoly...) výrobků ze dřeva může vlivem sesychání a pohybu dřeva dojít k většímu průniku vlhkosti do jeho nitra. Zde je zvláště důležité ihned na začátku zvolit správný systém nátěru a vhodný materiál. Rozdělení nátěru do tenčích vrstev, uvážený výběr dodavatele nátěrové hmoty a její typ zásadně ovlivní v budoucnu péči o povrch a jeho opravitelnost.

TENKOVRSTVÉ A STŘEDNĚVRSTVÉ MATERIÁLY